нап русе данъчно

НАП – Русе със съвети за здравноосигурителния статус на студентите от региона в чужбина

Въпреки трудностите около развитието на епидемичната обстановка, много от младите русенци, учещи в чуждестранни университети, предпочитат през август да се върнат при близки и приятели в родния град. По – опитните от тях вече знаят какво трябва да направят, за да уредят през лятната ваканция здравноосигурителния си статус, но близки на доста първокурсниците търсят в офиса на НАП в Русе информация по темата.

Студентите, следващи в чужбина редовно обучение, е необходимо да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет. Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и  печат.

Документът трябва да съдържа имената на студента,  периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Важно е да бъде посочено, че лицето е редовен студент, а не напр. курсист по език или друга учебна форма. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.

Документът се подава в поделенията на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студента не е здравноосигурен в България. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Всяко лице може да провери здравноосигурителния си статус в офисите на НАП, а така също и на сайта на агенцията www.nap.bg или чрез телефона на нейния Информационен център с номер 0700 18 700 .

Сподели:

Още новини от деня