НАП Русе

НАП – Русе: С 30 % по-бързо се обслужват клиентите

С близо 30 % е намалено времето за изчакване и обслужване на клиентите в офиса на НАП в Русе. От началото на годината  русенската приходна администрация е посрещнала 71 061 посетители, за които средното време за предоставяне на различните услуги е било 11 мин. и  53 сек., докато за деветмесечието на 2018 г. то е било 15 мин. и 11 сек. Сред останалите данни от електронната система за управление на клиентския поток си личи, че традиционно най-много граждани са пожелали да изяснят своя здравно осигурителен статус – 16 116,  което са получили за средно 12, 12 мин. Другата най-търсена услуга е била подаване на искания и получаване на различни удостоверения – 9 175 бр., което сега е ставало за средно време от 13, 54 мин., докато през аналогичния период на миналата година за това са били необходими средно 17, 51 мин. на общо 11 501 клиенти.  Значителното съкращаване на времето за предоставяне на гражданите на услугите на НАП от русенските служители се дължи на системното подобряване на модела „всичко на едно гише“, чрез унифициране на дейностите на работните места в салоните за обслужване на клиенти.

Гражданите все повече се възползват от бързото и лесно разплащане на данъчните и осигурителните си задължения чрез  ПОС терминалите в офиса на НАП в Русе. Със 127 % са повече извършените транзакции, като за изминалите 9 месеца те са били предпочетени от 1 492 клиенти, спрямо 657 бр. за същото време на 2018 г.

Въпреки хакерската атака срещу НАП, сe запазват предпочитанията на живеещите в региона да получат ПИК – персонален идентификационен код, с който да използват 114 електронни услуги на приходната агенция. В офиса в Русе от началото на годината са издадени 5 677 бр. сертификати – с 15 % повече от същия период на 2018 г. и вече  36 393 жители на Русенска област разполагат с ПИК. За допълнителна сигурност е препоръчително клиентите да сменят паролата на ПИК-а и електронната си поща за връзка с НАП. 

Сподели:

Още новини от деня