нап русе данъчно

НАП Русе търси 18 нови фискални инспектори

Най-големият конкурс за последните няколко години стартира в офиса на НАП в Русе. В него ще се търсят 18 нови инспектори по приходите за Главна дирекция „Фискален контрол“ към ЦУ на НАП. С тяхното назначаване и подготовка ще се обезпечи работата на новия ро-ро терминал на границата между България и Румъния. Целта е в професионално сътрудничество с граничните служби да се облекчи обслужването на транспортния поток при запазване на фискалните интереси на държавата. Дейността ще се реализира чрез екипи в условията на 24-часов непрекъснат режим на работа, като служителите работят на 12 часови смени, вкл. нощни, при предвидените от закона почивки.

За кандидатите не се изисква професионален опит или придобит ранг като държавен служител. Необходимо е да имат минимална образователна степен висше „бакалавър“, като предпочитана специалност е икономика. Конкурсът ще се проведе в два етапа – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и приходната администрацията, а втория – интервю.

Документите трябва да бъдат представени  до 2 декември 2022 г. лично или чрез пълномощник в сградата на офиса на НАП в Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19, ет.1, стая № 108 /деловодство/ или изпратени на неговия официален електронен адрес: [email protected] , подписани от кандидата с личен квалифициран електронен подпис /КЕП/ на физическото лице.

Обявата за провеждането на конкурса с подробности за кандидатстването и предлаганите условия за работа е публикувана на официалната страница на НАП www.nra.bg  /МЕНЮ, ЗА НАП, Работа в НАП, Обяви за работа.

НАП е доказано добро място за професионално развитие и кариера и новият конкурс е изключително голяма възможност за реализация във водеща държавна институция.

Сподели: