ПОС-терминали НАП Русе плащане

НАП – Русе: За последен път самоосигуряващите се имат право да подадат хартиена декларация за данъците

За последен път този месец имат право да използват хартиен носител, за да подадат декларацията за дължими данъци  самоосигуряващи се лица – платци на доходи по извънтрудови правоотношения, както и физически лица, получатели на доходи, за които са задължени да удържат и внесат данък. При следващото деклариране през месец април  за доходите от първото тримесечие на 2019 г. и занапред те вече ще са задължени да правят това само по електронен път с електронен подпис или ПИК от НАП.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО  трябва да се подаде до 31 януари 2019 г., когато изтича срокът за внасяне на дължимите данъци от фирми и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 г. са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или наем и са удържали авансов данък върху тези доходи.  Юридическите лица са задължени да направят това само по електронен път.

        Досега в офиса на НАП в Русе са получени 1 741 от тези декларации, като само 9 от тях са на хартиен формуляр, което подсказва, че голяма част от самоосигуряващите се лица вече се ориентират към електронно подаване на т. нар. образец 4001.

       Земеделските производители също трябва да я подават, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността.

       Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).

      Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

       Предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на 2018 г.

      Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.

Сподели:

Още новини от деня