вход-НАП-Русе

НАП създава нова териториална дирекция – „Средни данъкоплатци и осигурители“

От 1 януари 2024 г. НАП създава нова териториална дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ (ТД на НАП СДО) с национален обхват. Целта на промяната е да се осигури фокус върху лицата, които имат съществен дял за приходите в бюджета, както и преминаване от последващ към текущ контрол. С новосъздадената структура се гарантира компетентно обслужване, качествени професионални консултации и възстановяване на дължимите от фиска данъци в максимално кратки срокове, което ще намали административната тежест за бизнеса и ще се стимулира доброволното изпълнение на данъчните и осигурителните задължения.

Пререгистрацията на фирмите в новата териториална дирекция, както и включването на нови дружества, които отговарят на условията, ще става служебно. За да бъдат вписани като средни данъкоплатци и осигурители, е необходимо дружествата да са платили през 2022 г. над 1,5 млн. лв. данъци и осигуровки, след приспадане на възстановените през годината суми или нетните им приходи от продажби да са повече от 15 млн. лв. Посочените суми не трябва да са от еднократни сделки или разпореждане с имущество. Критериите за регистрация в ТД на НАП СДО се съдържат в Заповед № З-ЦУ-2660 от 21.12.2023 г.

Над 3300 дружества средни данъкоплатци и осигурители ще получат писма от приходната агенция с информация за промяната.

Адресът на ТД на НАП СДО, която е с национален обхват, е в гр. София, ул. ”Шести септември” № 10. Повече информация може да се получи от Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 и имейл: [email protected].

Сподели: