Две запалвания на отпадъците на регионалното депо имаше през последните няколко дни

Нараства количеството отпадъци, които Община Иваново депонира на регионалното депо в Русе през 2023 година

Нараства количеството отпадъци, които Община Иваново депонира на регионалното депо в Русе. Това става ясно от отчета за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново /2022 – 2028 г./ през 2023 година в сравнение с 2022 година.

Сподели: