Народните представители от ГЕРБ и министър Бисер Петков посетиха новите дневни центрове за пълнолетни лица с увреждания и за деца в Ценово

Народните представители от ГЕРБ и министър Бисер Петков посетиха новите дневни центрове за пълнолетни лица с увреждания и за деца в Ценово

Народните представители от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Пламен Нунев, Светлана Ангелова, Андриан Райков и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посетиха днес дневния център за пълнолетни лица с увреждания и Център за обществена подкрепа за деца и семейства. Те се помещават в една сграда в село Ценово.

В събитието взеха участие директорът на Агенцията по заетостта Драгомир Николов, председателят на Общински съвет – Ценово Галина Георгиева, кметът на Община Ценово д-р Петър Петров, кметове на кметства от цялата община.

Предоставянето на социалната услуга в Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово започна през 2013 година. Капацитетът на центъра е 10 потребители, лица над 18 години с физически увреждания от Община Ценово, каза кметът на общината, който представи добрите условия за живот там.

В центъра се предоставят комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни потребности, както и потребности от организация на свободното време и лични контакти. Основната цел на проекта е гарантиране право на живот на възрастни хора с увреждания от община Ценово чрез създаване на дневен център в с. Ценово, каза кметът Петров пред гостите
Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ в Ценово работи от 3 години, посочи кметът. Депутатите и министърът се запознаха с условията, в които живеят 20-те потребители и персонал от 4 души. Министър Петков оцени високо стореното по предоставяне на социалната услуга, която е дейност, финансирана от държавата, и е насочена към деца и семейства.

Г-н Петков и народните представители получиха информация за социалните услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Работи се много Центърът за обществена подкрепа в община Ценово да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство, заяви зам. – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Светлана Ангелова в края на визитата.

Сподели: