Предизборна хроника: Ализан Яхова в Глоджево: В момента ние се нуждаем от смели решения, редовно правителство и работещи институции

Народният представител Ализан Яхова: България все още не е готова със стратегическия план по ОСП и документът не е изпратен за одобрение от ЕК

На последното заседание на Комисията по земеделието, храните и горите от 20.01.2022 г., с колегите Имрен Мехмедова и Димитър Аврамов предложихме в най-кратки срокове да бъде организирана среща с браншовите организации от секторите на земеделието, храните и горите, за да се запознаем с техните становища относно проекта на Националния Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., предвидената горна граница на плащанията, преразпределянето на акумулирания ресурс и др. Това сподели днес народният представител от ПП ДПС в 19-и МИР – Русе Ализан Яхова.

България все още не е готова със стратегическия план по ОСП и документът не е изпратен за одобрение от ЕК. Съгласно чл.118, т. 5 от Регламент (ЕС) 2021/2115 одобряването се извършва не по-късно от шест месеца след представянето му. Това забавяне ще се отрази върху българските фермери и достъпа им до финансиране от началото на 2023 г.

Сподели: