Ализан-Яхова-ноември-2023

Народният представител Ализан Яхова: През февруари публикуват графика за плащанията през 2024 г.

През февруари публикуват графика за плащанията през 2024 г. През 2024 г. се очаква да има прием по инвестиционни интервенции за малки, млади, нови фермери и групи организации на производители.

По време на изслушване на министъра на земеделието и храните на основание чл.29 от ПОДНС, на въпрос, зададен народните представители Ализан Яхова и Fatme Ramadan относно график за предстоящите плащания и приеми по интервенции от Стратегическия план през 2024 г., бе отговорено следното: „След съгласуване със земеделския министър, през февруари ще бъде публикуван графикът за предстоящите плащания, които ще направи Държавен фонд „Земеделие“ в настоящата година. В момента в Министерството на земеделието се работи по нормативната уредба за прилагането на инвестиционните интервенции в Системата за електронни услуги. В Държавен фонд „Земеделие“ също се уточнява начинът, по който ще функционират тези интервенции. Важно е стартирането на интервенцията, по която Службата за съвети в земеделието ще може да предоставя безплатни съветнически пакети за бенефициентите. През 2024 г. се очаква да има прием по инвестиционни интервенции за малки, млади, нови фермери и групи организации на производители.“

Сподели: