Ализан-Яхова-ноември-2023

Народният представител Ализан Яхова с въпрос до министъра на спорта относно възможностите за финансиране на футболните клубове с аматьорски статут

В отговор на въпрос, който народният представител от ПП „Движение за права и свободи“ в 19-и МИР – Русе Ализан Яхова зададе на и.ф. министър на младежта и спорта г-н Димитър Илиев относно възможностите за финансиране на футболните клубове с аматьорски статут, е посочена следната информация. Ежегодно министърът на младежта и спорта утвърждава размера на средствата от бюджета на ММС, предназначени за финансово подпомагане. Кандидатстването за финансово подпомагане на дейности съгласно чл.2, ал.1 и ал.3 от Наредба №3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейности. За 2024 г. сроковете по програмите, по които могат да кандидатстват футболни клубове с аматьорски статут са приключили.

През 2025 г. футболните аматьорски клубове могат да кандидатстват по: програма „Спорт за децата в свободното време” за организиране и провеждане на спортни занимания за деца, програма „Децата и спортният клуб“, програма за развитие на спорта за всички, програма „Спорт за деца в риск” за организиране и провеждане на спортни занимания.

Целият текст на отговора е:

Сподели: