Народният представител Десислава Атанасова участва в 30-та годишна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ

Народният представител Десислава Атанасова участва в 30-та годишна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ

Българската постоянна парламентарна делегация в лицето на народните представители Десислава Атанасова, Станислав Стоянов, Кристиан Вигенин участва в 30-та годишна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ.

Основната тема на сесията е „Засилване на регионалната сигурност чрез насърчаване на демократичинте и приобщаващи общества: ролята на ПА ОССЕ“.

В дискусиите се изразява силна подкрепа за Украйна и украинския народ. Делегацията ни е представена и в трите Общи комитета на ПА ОССЕ

Общ комитет по политически въпроси и сигурност

• Общ комитет по икономически въпроси, наука, технологии и околна среда

• Общ комитет по демокрация, права на човека и хуманитарни въпроси

В Парламентарната асамблея на ОССЕ се провежда дискусия за промяна на процедурните правила в посока съществуване на възможност за временно ограничаване на правата за определено време на членството на страни, които нарушават принципите на заключителния акт от Хелзинки.

Сподели: