Народният представител Иван Белчев: В комисията по образование стартирахме дискусия за административната тежест, която пада върху учителите

Народният представител Иван Белчев: В комисията по образование стартирахме дискусия за административната тежест, която пада върху учителите

В комисията по образование в Народното събрание стартирахме дискусия за административната тежест, която пада върху учителите. Аз посочих 4 проблема и дадох 4 решения, които биха помогнали за намаляване на бумащината, каза народният представител от коалиция „Демократична България – Обединение“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев.

Бележки за отсъствие – да не са задължение на учителя, а на административен персонал, който да има грижата събира информация за закъснение или отсъствие за деня чрез обаждане от родител или ученик; да събира и съхранява извинителните бележки, и при тяхното наличие да извинява отсъствията. Има добри примери от някои училища, където подобни практики са налице, но те трябва да навлязат във всички училища. В момента класните ръководители изпълняват тези дейности, което води до забавяне и прекъсване на учебния процес, липса на сигурно място за съхранение на извинителните бележки и субективизъм при извиняване на отсъствие.

Извънкласната дейност – една декларация за съгласие от родителите, която да е валидна за цялата учебна година, а не да се иска тяхното съгласие при всяко излизане извън училището. Използване на дигиталните ресурси (например формуляри) за отчитане на дейността и присъствието на учениците. Така ще се насърчи провеждането на учебната дейности в неформална обстановка – изключително важно за по-добро възприятие на материала, например посещение на експозиция в исторически музей, която има тясна връзка с преподавания материал или за по-малките – разходка в парка, където могат да се видят различните видове дървета, както и в този ред на мисли посещения на институции, фирми и други.

Дигитализация на администрацията – да бъде насърчавана във всички училища, използването на електронен подпис, сигурно съхранение на дигиталната информация като само най-важната информация да бъда и на хартиен носител, защита чрез блокчейн технология, за да може да се проследява редакцията на вече въведената информация.

Справките – да се изискват само след съгласуване от работни групи, а не еднолично. Да се преценят каква административна тежест ще предизвика изискването от дадена справка и ако тя е неизбежна, да се се оптимизира, така че да използва най-малко работни часове от учителите или персонала на училището, заяви русенският депутат.

Сподели: