Народният представител Иван Белчев за инсинератора в Гюргево: Моето лично становище е отрицателно

Народният представител Иван Белчев за инсинератора в Гюргево: Моето лично становище е отрицателно

Относно риска от трансгранично замърсяване в Русе, идващо от Гюргево, в началото на юни изисках от Министерството на околната среда и водите да направят запитване към румънските власти. Целта бе да се получи информация за инвестиционното намерение за инсталацията за изгаряне на отпадъци, както и потенциалните екологични рискове, сподели народният представител от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев.

Такава информация не бе получавана в министерството и с писмото ми активирах процеса, подчерта той.

В началото на август румънската страна информира българското еко министерство за инвестиционно предложение и очаква нашето становище, добави г-н Белчев.

Какво ще представлява инсинератора?

Теренът ще се намира на платформа 2 на бившия химически завод в Гюргево.

Капацитетът ще е 7,2 тона на ден и съответно 2 304 тона на година от следните отпадъци: Медицински опасни и медицински неопасни отпадъци и странични животински продукти.

Емисии в атмосферата ще са твърди частици, серен диоксид, азотен диоксид и въглероден диоксид.

Отпадните води от инсинератора ще достигат до промишлена канализационна мрежа, ще се пречистват в новоизградена пречиствателна станция и впоследствие ще се заустват в индустриална канализационна мрежа. Оттам пречистените води ще се заустват в река Дунав.

Съгласно Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспоо Конвенция) за въпросния проект, министерството очаква от русенци нашите становища.

Изпратете вашето становище на имейла на Министерството на околната среда и водите, но преди това се запознайте с проекта на следния линк

Моето лично становище е отрицателно. Знам колко години ни трябваха за да се преборим с обгазяванията с хлор, знам колко хора напуснаха града ни и не бих искал да допуснем ново замърсяване на въздуха, категоричен бе русенският народен представител.

Сподели: