иван белчев

Народният представител Иван Белчев за кръстовището до Пантеона: Моля да се регулира силата на звука и да се прецезира посоката на излъчване, както и да се извърши съответното скосяване и поставяне на тактилни ивици

Звуковата сигнализация на кръстовището на бул. Цар Освободител с бул. Съединение и ул. Петко Д. Петков е изключитемно силна. Тя може да бъде чута още на кръстовището на ул. Петко Д. Петков с ул. Асен Златаров (120 м от светофара), на входа на Парка на Възрожденците край Пантеона (100 м от светофара) и в жилищата на живущите и радиус от 120 м., сподели днес народният представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев.

Той помоли да се регулира силата на звука и да се прецезира посоката на излъчване, както и да се извърши съответното скосяване и поставяне на тактилни ивици. Звукът би трябвало да се чува на не повече от 5 метра зад светофара. В момента един незрящ трудно би се ориентирал при наличието на едновременно пуснати звукови сигнала от 3 светофара от общо 6 силни звукови уредби – ако е застанал на ъгъла на светофара пред блок Сердика, посочи русенският депутат.

Другият проблем на това кръстовище  е продължителността на светофарите за пешеходци по протежението на бул. Съединение и Петко Д. Петков – те светват червено и след няколко секунди колите потеглят. Може би е разумно да се намали времето на зелена светлина за пешеходци или звуковия сигнал за незрящи на тези светофари, така че пешеходеца да има поне 10-15 секунди да премине през платното, преди да тръгнат автомобилите, коментира Иван Белчев.

Той добави, че има проблем със завиването на автомобилите от бул. Цар Освободител към Петко Д. Петков. Автомобилите изчакват пешеходците между двете платна на бул. Цар Освободител и продължат пътя си. В това време трафика вдясно потегля (от халите в посока кръговото), пешеходци пресичат на зелен светофар на ул. Петко Д. Петков и не веднъж са се случвали инциденти. Знак за предупреждение и пътна маркировка, водеща завиващите автомобили би намалила инцидентите. 

Според НАРЕДБА № 17 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА СЪС СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ: 

Чл. 30. (1) За улесняване на незрящите пешеходци сигналът със зелена светлина се съпровожда от звуков сигнал.

(2)…Силата на звука по ал. 1 трябва да бъде не повече от 5 dB(A) над силата на звука от фоновия шум на регулираното място.

(4) Звуковият сигнал по ал. 1 трябва да е насочен по протежение на пешеходната пътека, за която е предназначен, и завършва едновременно с края на зеления сигнал за пешеходци.

(6) В случая по ал. 1 тротоарите при пешеходните пътеки задължително се скосяват и се поставят тактилни ивици за идентификация от незрящите на пешеходните пътеки и пешеходните бутони съответно по чл. 12 и 13 на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания  

Сподели: