иван белчев

Народният представител Иван Белчев информира министерството на здравеопазването за проблем, свързан с работата на ТЕЛК, подчинени на Регионалната здравна инспекция в Русе

Народният представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев информира министерството на здравеопазването чрез парламентарния контрол за проблем, свързан с работата на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които са подчинени на Регионалната здравна инспекция в Русе.

Решенията на ТЕЛК излизат със значително закъснение. Налице е структурен проблем с намирането на медицински кадри, при което повечето работещи в тези комисии са пенсионери. Въпреки че отблизо 2 месеца в Русе функционира специализиран ТЕЛК за хора с онкологични заболявания, не се наблюдава общо решение на проблема. Проблемът, който е признат от самата Регионална здравна инспекция, е възникнал не само в Русе, но и в много други региони в страната.

Отговорът на министъра на здравеопазването гласи – “Във връзка с примера, който давате за затруднения в кадровата обезпеченост на медицинската експертиза в област Русе, прави впечатление, че двете ТЕЛК осигуряват население близо 190 000 души (по последни данни на НСИ за 2022 година), като същият брой комисии осигуряват значително по-малобройни по население административни области, каквито са Разград. Ловеч, Монтана, Габрово и др. Тази несъразмерност в осигуреността с ТЕЛК на брой население неминуемо оказва влияние върху срочността на произнасяне на ТЕЛК, удовлетвореността на населението от областта и натоварването на лекарите в комисиите.

В тази връзка трябва да отбележим, че освен наличието на области със сходни на описаните проблеми, има и такива, в които медицинската експертиза е организирана добре и тя се осъществява без забавяне, в законоустановените срокове. Нашето мнение е, че от съществено значение са качествата на болничните мениджъри и тези от тях, които съумяват да организират медицинската експертиза по правилния начин, в съответствие с целите на гореспоменатите нормативни промени, се справят много добре. Предвид структурата на лечебната мрежа, състоящата се от лечебни заведения, които в преобладаваща си част са търговски дружества с различна собственост на капитала, от изключителна важност е също така ангажираността на местната власт, която при добра координация с болничните ръководители на общинските болници и съответната регионална здравна инспекция, може да допринесе за по-добри резултати в желанието си да осигури адекватно обслужване на населението, вкл. и в областта на медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност.”

На базата на този отговор русенският депутат ще се срещне с директора на РЗИ – Русе и представители на болниците в Русе.

Сподели: