Народният представител Иван Белчев проведе среща с представител на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Русе

Народният представител от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев посети Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Русе, което беше свързано с продължаващата борба за чистотата на въздуха, който дишаме в Русе.

На 8 януари министърът на околната среда и водите Юлиян Попов дойде на посещение в Русе и по време на срещата с него, беше повдигнат въпросът за законността на вентилационната система и биофилтрите на завод „Линамар“, които да пречистват и извеждат производствения въздух. След срещата отправих въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството относно функционалността на реално изградените биофилтри. В отговор русенският депутат получи подробен текст, в който се изяснява, че има промени по първоначалния план на инсталацията, но те не засягат първоначално предвидените биофилтри, а се променят само отвеждащите въздуховоди. Това, което му направи впечатление в отговора от министър Андрей Цеков, се намира в неговия финал. В самия край на писмото пише, че в момента се извършват приемни изпитвания на инсталацията, след чието завършване предстои да бъде въведена в експлоатация по законов ред.

Във връзка с това днес Иван Белчев се срещна с г-жа Кремена Попова от Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Русе. С нея той разговаря за биофилтрите и тяхната употреба преди завода да е минала Държавна приемателна комисия. Тя сподели, че законът не определя и не изисква от завода в конкретен срок да бъдат направени изпитания на инсталацията и че отговорност за качеството на съоръжението носи самият завод.

Стана ясно, че инсталацията не е въведена в експлоатация по законов ред, защото няма издаден акт 16, тоест тя официално не работи и никога не е работила. Тиражираната информация, че инсталацията работи постоянно, но на 72 часови проби официално не може да бъде потвърдена. А и тези 72 часови проби всъщност се правят само веднъж и имат за цел да тестват новоизградената система. Очакваме официална позиция от „Линамар“, за да дадат яснота по казуса, засягащ качеството на живот на всички русенци.

Това поражда много въпроси и на русенския депутат му предстоят още срещи с главния архитект на Русе, РИОСВ и МОСВ, както и публични писма към министри. След тази много полезна и разяснителна среща, следващата стъпка е Иван Белчев да провери в какъв срок завод „Линамар“ смята да добие акт 16 за използването на инсталацията и да проследи, доколкото е възможно, дали е функционираща и съвпада ли с предписаното от РИОСВ. В края на разговора г-жа Попова сподели, че в администрацията на завода се среща с отговорни хора, които се стремят максимално да улесняват работата с представителите на държавната администрация.

След разясненията по тази тема, бе обсъдено и изпълнението на промяната на водния цикъл в Русе, което се случи през изминалата година. Обсъдени бяха нарушенията, на които е ставала свидетел по време на работния процес – основно свързани с липсващи заграждения по площадките и разхвърляни строителни площадки, които създават опасности за преминаващите граждани. След като русенският народен представител попита защо за заграждения се използват мрежи или решетки, а не плътни прегради, които да намаляват възможността на праха и строителните боклуци да се разнасят по улиците, тя разясни, че проектите за безопасност и здраве по време на строителни дейности се одобряват от главния архитект на общината, но предвид огромното количество документи, които се разглеждат, точно това да е било пропуснато при одобряването на строежа преди повече от 5 години.

Сподели: