иван белчев

Народният представител Иван Белчев предложи да има спални вагони за нощните железопътни маршрути като Русе – София – Русе

Във връзка с продължаващите усилия за подобряване качеството на транспортните услуги в България и насърчаване на по-комфортни възможности за пътуване, се забелязва значителен интерес към нощните железопътни маршрути като Русе-София-Русе. Настоящите услуги предлагат кушет вагони, които, въпреки че са функционални, не отговарят на нуждите на всички пътници
за нощен комфорт.

Като се има предвид продължителността и значимостта на този маршрут за свързаност между основни градове, народният представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев предложи на служебния министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков да се разгледа възможността за въвеждане на спални вагони вместо кушет вагони, като по този начин ще се подобри комфорта за пътуващите през нощта.

Русенският депутат запита министъра дали може да се извърши замяна или допълване на кушет вагоните със спални вагони по железопътния маршрут Русе-София за подобряване на
комфорта на пътниците при запазване на текущия график, като се интересува какви стъпки биха
били необходими за реализацията на това предложение.

Сподели: