иван белчев

Народният представител Иван Белчев: Продължавам да работя по темата, за да може присъствието на бащата или друг придружител по време на раждане да не се заплаща

Присъствието на бащата по време на раждане не е медицинска дейност, а допълнителна услуга, която следва да се заплаща на лечебните заведения. Това става ясно от отговор на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков на въпрос на депутата от ПП/ДБ Иван Белчев относно политиката на болниците да искат пари за присъствието на бащата при раждането.

Според Министерството на здравеопазването присъствието на бащата попада в обхвата на допълнителните услуги, за които болниците имат право да таксуват пациентите. Според МЗ с тази такса не се нарушава правото на всеки пациент на достъпна медицинска помощ, защото в случая не става въпрос за медицинска дейност, а за допълнителна услуга.

“Една от възможните и допустими допълнителни услуги съгласно наредба е получаването на подобрени битови условия – самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, с производни на тази услуга варианти тя да се ползва със или без придружител по желание на пациента. Законът не посочва конкретни лица или категории лица, които могат да бъдат изискани и приемани от пациента като придружители“, посочва Хинков в отговора си до депутата.

От друга страна, съгласно медицинския стандарт по “Акушерство и гинекология”, присъствието на роднина или на лице за психологическа подкрепа по време на раждането е допустимо при тяхно желание и съгласие на раждащата жена, само в условия на самостоятелна родилна зала и при условие, че е регламентирано в правилника за вътрешния ред на лечебното заведение.

“Налице са нормативно регламентирани механизми, които осигуряват възможност за получаване от пациента по негова инициатива на допълнително поискани услуги извън оказваната медицинска помощ, вкл. присъствие на бащата но време на раждане“, обяснява Хинков.

В България за присъствието на бащата, ако въобще е допуснат, се заплаща средно 500 лв, което не е по силите на всяко семейство и нарушава правото на бащата да участва в живота на детето си от самото начало. С присъствието си бащата не използва услуги на болницата и не е в неин разход. Освен това то може да е полезно и подкрепящо за раждащата жена.

Присъствал съм на ражданията и на двете ми деца, когато живях в Германия, но там това е правило, в помощ на родилката и разбира се безплатно, коментира народният представител от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев.

Продължавам да работя по темата, за да може присъствието на бащата или друг придружител да не се заплаща.

Сподели: