Народният представител Пламен Нунев присъства на първата копка по рехабилитация на пътя кв. „Гара Бяла“ – Босилковци - Павел

Народният представител Пламен Нунев присъства на първата копка по рехабилитация на пътя кв. „Гара Бяла“ – Босилковци – Павел

Време за прочитане: 2 мин.

Народният представител Пламен Нунев присъства на първата копка по проекта за реконструкция и рехабилитация на част от четвъртокласен път Павел – Босилковци –кв. „Гара Бяла” от общинската мрежа. Става дума за 10 километра /от км 2+000 до км 12+000/.

Той приветства работата на екипа на Димитър Славов – кмет на Община Бяла, благодарение на който се подобрява инфраструктурата в града и връзката му със съседните населени места. Той изтъкна ролята на европейското финансиране при успешното осъществяване на приоритетите от управленската програма на г-н Славов в интерес на местните жители. Депутатът изтъкна, че благодарение подобрената транспортна свързаност се осигурява безопасността на движение, но се създават предпоставки за привличане на инвеститори и нови работни места. Той припомни, че текат процедури и предстои изграждането на магистралата Русе – Велико Търново, чието трасе ще бъде в близост до обновения участък.

Събитието бе уважено от председателя на Общински съвет Бяла Мариан Антонов, общински съветници, кметове на кметства от Община Бяла, представители на фирмата – изпълнител и граждани.

Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в определения участък, сподели кметът на Община Бяла Димитър Славов.

Предвиден е локален ремонт на отделни пътни участъци, предварителен ремонт на повредите на настилката, възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие, банкетите и откосите, отводняване и доставка и монтаж на отводнителни съоръжения, сигнализация и маркировка, предпазни съоръжения, изграждане на телекомуникационен колектор за оптична кабелна мрежа и др.

Финансирането е осигурено по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.

Общият размер на финансовата помощ е 5 585 735.65 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Сподели:

Още новини от деня