Народният представител Светлана Ангелова в Брюксел: Европейският съюз трябва да подкрепя просперитета и благосъстоянието на всички свои граждани

Народният представител Светлана Ангелова в Брюксел: Европейският съюз трябва да подкрепя просперитета и благосъстоянието на всички свои граждани

Време за прочитане: 2 мин.

„Европейският съюз трябва да подкрепя просперитета и благосъстоянието на всички свои граждани, както и да преодолее социално-икономическите неравенства в един бързо променящ се свят. Ето защо България подкрепя Европейския стълб за социални права и постави засилването на социалното измерение на Европа в центъра на своето първо председателство на Съвета на ЕС. Ключови в тази връзка са мерките, подкрепящи преходите на пазара на труда, адекватното регулиране и защита при новите форми на работа и обучението през целия живот, мерки които са в неразделна част от политиките на България и които допринесоха за постигане на рекордно ниско равнище на безработица“, каза по време на заседанието на Комисията по заетост и социални въпроси /EMPL/ днес заместник – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Светлана Ангелова.

Тя участва в Конференция за Европейския семестър – Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в Европейския съюз, съорганизирани от Европейския парламент и от Парламента на Румъния. Форумите се провеждат в Брюксел по време на Европейската парламентарна седмица 2019 г.

Г-жа Ангелова подчерта, че в рамките на Европейския семестър, България продължава да работи за насърчаване на интеграцията на рисковите групи, дългосрочно безработните и хората с увреждания, провеждане на политика за повишаване на доходите на населението с акцент върху тези с най-ниски доходи, включително пенсионерите.

В този контекст тя обърна специално внимание на приемането през декември миналата година в България на Закона за хората с увреждания, в изпълнение на един от основните приоритетите на Управленската програма на правителството за периода 2017-2021 г. Със Закона се създават възможности за осигуряване на заетост на хората с увреждания в обичайна, специализирана и защитена работна среда, както и предоставяне на адекватна подкрепа за работещите хора с увреждания и техните работодателите. Законът въвежда „квота на работната сила“, която да гарантира и увеличи заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда, като по този начин им предоставя право на собствени доходи от трудова дейност, посочи русенският народен представител.

„Ще бъде създаден специализиран фонд „Заетост на хората с увреждания“ към министъра на труда и социалната политика, ще се разработят също така конкретни програми и мерки за насърчаване на заетостта, които да бъдат стимул за работодателите да разкриват работни места за хора с трайни увреждания“, отбеляза депутатът от 19-и МИР – Русе.

Предстои да се създадат центрове за защитена заетост, като механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с тежки и множество увреждания.

Хората с трайни увреждания са част от целевата група на още един приет наскоро закон, а именно Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика, с който ще се подобри достъпът до заетост и обучения за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация на хора от уязвимите групи, добави народният представител.

В рамките на Националния план за действие по заетостта през 2019 г., с национално и европейско финансиране, се изпълняват редица мерки за насърчаване на заетостта и социалното включване на хората с увреждания,каза в заключение на изложението си по темата: „Постоянен мониторинг и оценка на дейностите на страните-членки, насочени към хората с увреждания“ Светлана Ангелова.

Сподели:

Още новини от деня