Светлана Ангелова

Народният представител Светлана Ангелова предложи решаване на проблем с ранно пенсиониране на работещи в мините с промяна в КСО

Народният представител Светлана Ангелова предложи решаване на проблем с ранно пенсиониране на работещи в мините с промяна в КСОНародният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова е автор на предложение за промяна в Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Тя засяга социалните права на миньори от закрити подземни рудници и такива, чието закриване предстои и които на практика няма да могат да се възползват от правото на ранно пенсиониране заради изменена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. разпоредба в чл. 69б, ал.4 от КСО.

Новоприетата разпоредба предвижда, че при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), могат да се пенсионират, ако към датата на прекратяването на договора имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г., каза г-жа Ангелова.

След 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50 години за мъжете и жените. По този начин миньори с дългогодишен стаж под земята, които са с прекратени на горните основания правоотношения или предстои прекратяването им поради закриване на подземния рудник, без предупреждение след 01.01.2018г. са оставени без възможност да се пенсионират дори при навършване на изискуемата възраст по чл. 69б, ал. 4 от КСО, ако не са я навършили към момента на прекратяването. Така те трябва да чакат поне 10 години, за да придобият право на пенсия, добави депутатът.

Законопроектът цели регулиране на обществените отношения по повод придобиване право на пенсия от някои от лицата, работещи при условията на първа категория труд, за да бъдат защитени най-пълно социалните им права, подчерта Светлана Ангелова и конкретизира, че това са работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство.

Предлаганата възможност за пенсиониране по чл. 69б, ал. 4 от КСО обхваща лицата, които работят или са работили при условията на чл. 104, ал. от КСО и които вече са с прекратени правоотношения поради една или друга причина, независеща от тяхната воля, включително и несъстоятелност на техния работодател, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31.12.2017г. Тази възможност за ранно пенсиониране е израз на социална справедливост и предвидимост, като трябва да се прилага занапред и обхване и работещите в рудници, които предстои да бъдат закрити.

Лицата, които промяната засяга, не са многобройни и пенсионирането им не би натоварило в прекомерна степен бюджета на държавното обществено осигуряване, а ще защити в пълна степен пенсионните им права, коментира г-жа Ангелова.

Сподели:

Още новини от деня