ДГ "Св. св. Кирил и Методий" - Две могили спечели проект по националната програма "За чиста околна среда"

Народни носии за децата от ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили ще бъдат закупени със средствата от коледния базар

Вчера 23.12.2021 г. приключи Коледния базар организиран от родителския актив при ДГ „Св. св. Кирил и Методий” в лицето на Йоана Савова, Емял Адем и Моника Димитрова. Сумата от 588,60 лв. бе дарена на детската градина. След празниците с тази сума ще бъдат закупени народни носии за децата. Благодарим на родитеслкия актив за поетата инициатива и огромни благодарности на всички граждани, които допринесоха за събирането на тази сума

Сподели: