Населението в трудоспособна възраст към края на 2022 г. е 57.2% от цялото население на областта

Влияние върху обхвата на населението във и над трудоспособна възраст оказва както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.1

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Русе към 31.12

(%)


Години
Възрастови групи
под трудоспособна възраств трудоспособна възрастнад трудоспособна възраст
201013.162.724.3
201112.860.926.3
201212.961.126.0
201313.061.125.9
201413.260.526.3
201513.360.226.5
201613.360.126.6
201713.559.726.8
201813.659.527.0
201913.659.227.2
202013.759.327.0
202113.859.626.6
202213.357.229.5

Населението в трудоспособна възраст към края на 2022 г. е 57.2% от цялото население на областта, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). Към 31.12.2022 г. това съотношение е 57.3.

1 При изчисляване на населението в трудоспособна възраст за 2022 година са включени мъжете на възраст от 16 до навършени 64 години и пет месеца и жените на възраст от 16 до навършването на 61 години и десет месеца.

Сподели: