Населението на Батин ще купува общински дърва от Две могили, можело да ги откраднат от неохраняем склад до Могилино

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление от кмета на кметство с. Батин с искане за закупуване на дърва за огрев от населението на с. Батин в размер на 150 куб. м пространствени, добити от общински горски територии собственост на Община Две могили. С Решение No 771 по Протокол No 37/27.04.2018 г. на ОбС – Две могили е дадено съгласие остатъкът от добитата дървесина, след задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения да се продаде на физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба, на цени, определени в утвърдения ценоразпис на Община Две могили. На домакинство да се продават не повече от 10 пр. куб. м. дърва. Не се разрешава продажбата на дърва на лица с адрес, който не е на територията на Община Две могили.

Към момента са задоволени нуждите от дърва за огрев на общински и обществени учреждения. За периода от 23.12.2017 г. до 26.06.2018 г., Община Две могили е извършила продажба по ценоразпис на дърва за огрев на населението в Община Две могили общо в размер на 238 куб. м. пространствени.

Към днешна дата общината разполага с добита дървесина на временен склад в размер на 435 куб. м. пространствени, като има заявено количество дървесина от граждани само в размер на 100 куб. м. пространствени. Поради сравнително топлата зима и голямото предлагане, търсенето на дърва за огрев на територията на общината е слабо. Количеството добита дървесина е изнесена на временен склад в с. Могилино и не се охранява, което е предпоставка за извършване на посегателства върху нея. В тази връзка в интерес на Община Две могили е тя да бъде своевременно изнесена от временния склад и продадена.

Сподели:

Още новини от деня