община борово

Населението на Община Борово вече е под 6 000 души

Община Борово включва 7 населени места- общинския център гр.Борово и шест села- с.Батин, с.Брестовица, с.Волово, с.Г.Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник .Разпределението на населението по населени места,  по територия и по възраст в община Борово към 31.12.2019г. е посочено в табл.№2 и табл.№3. Основната част от населението на общината е съсредоточено в общинския център гр.Борово и в най-голямото село в общината- с. Обретеник(62,5%). Останалите пет населени места- 3 са под 500 жители и 2  до 1000 жители.

Населено мястоНаселениеПлощ на землищетогъстота на населението
(15.12.2019 г.)km2жит./km2
с.Батин59238,72215,29
гр.Борово231837,26462,2
с.Брестовица20220,319,95
с.Волово13314,9588,89
с.Г.Абланово95364,24614,83
с.Екзарх Йосиф38537,77910,19
с.Обретеник146438,94837,59
общо6047252,22723,97

Община Борово  е сравнително малка по население и по територия община.Показателят гъстота на населението на общината- 23,97 ж/км2, е значително по-нисък от този показател за  област Русе (77,96 ж/км2) и за страната (65,8 ж/км2) (изт.:НСИ).Още по-неблагоприятен е този показател за населените места Само за общинския център показателят се доближава до средния за областта. Съотношението лица в трудоспособна възраст/ лица в нетрудоспособна възраст (таблица №3) е 1,1 , т.е 10 работещи осигуряват издръжка за още 9 неработещи.Неблагоприятно е и съотношението подрастващи/лица в трудоспособна възраст-0,213 т.е за следващите 16г. едва 21,3% от сегашните трудово заети лица ще може да се заменят със собствени кадри, без да се отчита трудовата миграция и разпределението на населението по години.

По данни на НСИ за естественото движение на населението и данни за населението за 2019г.  естественият прираст на населението в община Борово за 2019г. е отрицателен(-23,45 ‰) и е значително по-нисък от средния за областта (-9,83‰).

общинаНаселение (15.12.2019г.)ЖивородениУмрелиЕстествен прирастотносителен прираст
бройбройбройброй
 областРусе218 55616873836-2149-9,83
Борово5 16028149-121-23,45
Бяла11 95886250-164-1371
Ветово11 261100204-104-9,24
Две могили8 00155218-163-20,37
Иваново8 12738239-201-24,73
Русе159 41012632408-1145-7,218
Сливо поле9 74991213-122-12,51
Ценово4 89026155-129-26,38

Оценка на влиянието на естествения прираст на населението върху ефективността на енергийното потребление трябва да се разглежда комплексно ,заедно с влиянието на механичното движение на населението. Механичния прираст на населението за 2019г. също е отрицателен, -23 души или -4,46‰ .

населено мястокъм дата:общо по постоянен адресобщо по настоящ адресобщо по постоянен и настоящ адрес в същото населено място
гр. Борово31.12.2018г.232120881934
31.12.2019г.231820711905
15.03.2020г.230420511886
с.Батин31.12.2018г.602520470
31.12.2019г.592510461
15.03.2020г.587505457
с.Брестовица31.12.2018г.210224178
31.12.2019г.202219174
15.03.2020г.201214171
с.Волово31.12.2018г.138150113
31.12.2019г.133145110
15.03.2020г.130139105
с.Горно Абланово31.12.2018г.948924850
31.12.2019г.953920853
15.03.2020г.933906837
с.Екзарх  Йосиф31.12.2018г.398404330
31.12.2019г.385389316
15.03.2020г.386390317
С.Обретеник31.12.2018г.148114471335
31.12.2019г.146414201315
15.03.2020г.146014141309
общо за общината31.12.2018г.609857575210
31.12.2019г.604756745134
15.03.2020г.600156195082

Видно от сравнителната таблица №6 за периода 2018г.-15.03.2020г., състоянието на  човешките ресурси е с тенденция на прогресивно  влошаване и  е сериозно предизвикателство пред общината.

Сподели:

Още новини от деня