Населението на Община Ветово намалява с по – бърз темп от очакваното

Актуални данни за населението в общината по постоянен и настоящ адрес към 15.03.2018 г. са дадени в таблицата по-долу.

Населено място Постоянен адрес(ПА) Настоящ адрес(НА) ПА и НА в същото населено място
Ветово 5790 4739 4581
Глоджево 4262 3415 3348
Сеново 1455 1381 1283
Кривня 506 523 425
Писанец 296 323 229
Смирненски 3266 2641 2537

Динамиката на населението по населени места през периода 2008 – 2018 г. е дадена в таблицата по-долу. Информацията е по данни на ГРАО(регистрирани по постоянен и настоящ адрес в съответното населено място) Данните в зелената колона са от национално преброяване на населението през 2011 г.

От изложените данни се вижда тенденция за намаляване на населението във всички населени места от общината, като това се случва с по-бърз темп в по-малките населени места и е особено изразено за селата Писанец и Кривня. Причината: липсата на възможности за заетост, близостта на областния център, както и емиграционните настроения на населението. Районът не е курортен, така че сезонните колебания в броя на населението на тази база не са съществени.

Сподели:

Още новини от деня