Населението на Русенска област вече е 212 хил. жители

Населението на Русенска област вече е 212 хил. жители

Средната площ на една област в Република България е 3 964 кв. километра. Най-големите по
територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Перник,
Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната – София (столица),
същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област
не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин – 81 212 души. В областите
Разград и Смолян няма нито един град с население над 30 000 души.

Вижте данните на Националния статистически институт към края на 2020 година

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 8 общини
в страната са с население над 100 000 души – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Сливен,
Плевен и Пазарджик. Относителният дял на населението в тези 9 общини представлява 41.1% от
цялото население в страната. Към края на 2020 г. от общо 265 общини в страната 132 от тях (около 50%) са с население под 10 000 души.

Относителният дял на населението в тези общини представлява едва 10.8% от общото
население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население
768 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 823 души.

Средната площ на една община в Република България е 419 кв. километра. Най-голямата по
територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км –
Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас),
Стара Загора и Карлово (област Пловдив).

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10
общини са с територия под 100 кв. км – Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област
София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив),
Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област
Пловдив).

На територията на 9 общини в Република България – Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим,
Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само по едно населено място – техният
общински център.

В края на 2020 година населението на Община Русе е 153 833 жители.

Сподели: