Близо 200 пенсионери участваха в мащабното събитие на ОИЦ-Русе в Борово

Населението на Русенска област намалява с повече от 9000 души за 4 години

Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе е 218 556 души, което представлява 3.12% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 10-о място в страната по този показател. През последните години в България се утвърди неблагоприятна тенденция за намаляване броя на населението, която е характерна и за област Русе.

Това сочат данните, оповестени преди дни от Регионалната здравна инспекция в Русе.

За периода 2014 – 2018 година населението постепенно
намалява (табл. 1).

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ (брой)

всичко мъже жени
Област Русе 2014 г. 227 685 111 102 116 583
Област Русе 2015 г. 225 674 110 278 115 396
Област Русе 2016 г. 223489 109 192 114 297
Област Русе 2017 г. 221 336 108 150 113 186
Област Русе 2018 г. 218 556 106 679 111 877
по данни на НСИ


Мъжете са 106 679, а жените са 111 877, или на 1000 мъже се падат 1 049 жени при средно 1 061 жени в национален мащаб. В сравнение с 2017 г. общото население на област Русе намалява с 2 780 души, или с 1,0%, като броят на мъжете намалява с 1 471, а този на жените с 1 309.

Във възрастовата структура се наблюдава характерна тенденция за остаряване на населението, изразяваща се основно в нарастване дела на населението на 65 и повече навършени години. Процесът на демографското остаряване на населението, макар и с бавни темпове, продължава.

Към 31.12.2018 г. населението в област Русе (на 65 и повече навършени години) е 50 983 души, с относителен дял 23.33 % от общото й население. В сравнение с 2017 година този дял нараства с 0.33 процентни пункта (23.33 % за 2017 г.), а спрямо 2014 г. увеличението е с 1,0 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години в общия брой на женското население в областта към края на 2018 г. е 27,3%, а на мъжете 19,1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност при мъжете и като следствие от нея е по-ниска средна продължителност
на живота при тях.

Средната продължителност на предстоящия живот на населението в област Русе за периода 2015 – 2018 г. е : общо – 74.8 години, мъже – 71.3 години, жени – 78.4 години. В сравнение с предходни периоди средната продължителност на предстоящия живот се повишава 2015 – 2017 г. е : общо – 74.8 години, мъже – 71.2 години, жени – 78.2 години.

Към 31.12.2018 г. младото население от 0 – 14 години през 2018 г. е 27 875, и съставлява 12.75% от общия брой население. В сравнение с предходната година относителният дял на децата до 0 до 14 години е незначително нараснал, когато е бил 12,64% от общия брой население.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня