община русе

Насочват още средства към изграждането на спортната зала в СУ „В. Левски“

Общинските съветници в Русе одобриха днес корекция на общинския бюджет, като това ще стане с компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2019 година с цел усвояване на остатъци от завършили капиталови обекти и осигуряване на средства за приоритетен обект в образованието „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“, и оценка за съответствие на обекти, както следва:

Намаление на стойностите  на:

-обект „Осветление около бл. „Ал. Попов“ и бл. „Едисон“ ПР+СМР+СН+АН“ с 596лв. /било: 19 000лв.; става: 18 404лв./

-обект „Осветление около бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“ ПР+СМР+СН+АН“ с 586лв. /било: 31 000лв.; става:30 414лв./

-обект „Осветление по ул. „Иван Ведър“ СМР+СН+АН“ с 214лв. /било:15 000лв.; става: 14 786лв./

-обект „Осветление по ул. „Иван Вазов“, ул. „К. Димчев“ и ул. „Даскал Никола“ ПР+СМР+СН+АН“ с 336лв. /било:40 000лв.; става:39 664лв./

-обект „Осветление пространството между ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Асен Златаров“ и ул. „П. Д. Петков“ с 553лв. /било: 25000лв.; става:24 447лв./

-обект „Благоустрояване бл.106, 107, 108, 109, кв. „Чародейка Г – юг“, проектиране – 8000лв.“ с 680лв. /било:8000лв.; става:7 320лв./

-обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки – АН+СМР и проектиране за обновяване на 25 бр. детски площадки – 22 000лв.“ с 7 637 лв. /било: 187 803лв.; става:180 166лв./

-обект „Изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес“ с 12лв. /било:39 004лв.; става: 38 992лв./

Подготвено е увеличение стойностите на:

-обект „Осветление по главен път I-2 Русе-Разград“ проектиране и оценка за съответствие  с 353лв. /било:14 700лв.; става: 15 053лв./

-обект „Плувен комплекс и благоустрояване кв.3004 Източна промишлена зона на гр. Русе“ – проектиране и оценка за съответствие с 1 500лв. /било:51 500лв.; става: 53 000лв./

-обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ с 8 761лв. /било:327 960лв.; става:336 721лв./

Сподели:

Още новини от деня