Настъпиха промени в областното ръководство на БМЧК - Русе

Настъпиха промени в областното ръководство на БМЧК – Русе

На 13.01.2024 г. делегати от всички клубове в града гласуваха приемането на отчета за дейността за 2023 г., плана за 2024 г. и промени в областното ръководство. Избрани бяха и делегати и подгласници за Националното събрание на БМЧК. Годишният отчет беше представен от Яна Иларионова, областен координатор на БМЧК-Русе, а планът за дейността за 2024 г. от Калина Табакова – зам. областен координатор. Елиса Ефраимова бе избрана за позицията на зам. областен координатор, а Яна Иларионова и Албена Маринова за делегати на Националното събрание на БМЧК.

Сподели: