„Натура 2000 на колела – пътуващо кино“ гостува днес на „Екомузей. Аквариум“

„Натура 2000 на колела – пътуващо кино“ гостува днес на „Екомузей. Аквариум“

„Натура 2000 на колела – пътуващо кино“ гостува днес на „Екомузей. Аквариум“. Повече от 100 ученици от СУ „Христо Ботев“ и СУПНЕ „Фридрих Шилер“ имаха възможност да видят документалния филм „Те отлитат“. Прожекцията се случи в рамките на проект „ПрироДА – Изграждане на информирана подкрепа за европейска екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, финансиран по програма LIFE на ЕС и изпълняван от Българското дружество за защита на птиците, съвместно с „Издателство Просвета“ и „Просвета Либри“.
Филмът е с продължителност 40 минути и представя пет малки истории за едни от най-редките и застрашени от изчезване видове птици в България – червеногушата гъска, египетския лешояд, царски орел, белоопашат мишелов и къдроглав пеликан. Режисьор на „Те отлитат“ е Симеон Цончев. Видеото е създадено с помощта на консултанти от Българското дружество за защита на птиците.
„Натура 2000 на колела – пътуващо кино“ гостува на „Екомузей. Аквариум“ за първи път на 20 септември по повод Международния ден на лешоядите.

Сподели: