Научен семинар на тема "Краезнание" се проведе в Университетската библиотека

Научен семинар на тема „Краезнание“ се проведе в Университетската библиотека

Днес в Университетската библиотека на Русенския университет (Централен корпус) катедра „Български език, литература, история и изкуство“, съвместно с Държавна агенция „Архиви“ – Русе, проведе научен семинар на тема „Краезнание“. Участници в събитието бяха студенти от втори курс на специалност „Български език и история“. Доц. Мира Душкова, ръководител катедра „Български език, литература, история и изкуство“, и главен експерт Таня Великова от Държавна агенция „Архиви“ – Русе бяха официални гости на семинара, а ас. Валентина Радева беше модератор и научен ръководител на студентите.

Студенти от трети и четвърти курс на специалност „Български език и история“ изслушаха с интерес научните открития на своите колеги за населените места около град Русе и взеха участие със собствени изследвания.

През тази академична година за първи път се въвежда предметът „Краезнание“. Основната цел е студентите да вникнат в същността на историческото изследване и неговото провеждане, да се научат да работят с автентични архивни документи и материали.

Сподели: