Научно-техническият съюз на енергетиците в България проведе днес уебинар посредством платформата “Big Blue Button на Русенския университет

Научно-техническият съюз на енергетиците в България проведе днес уебинар посредством платформата “Big Blue Button на Русенския университет

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес, 1 юли (сряда) 2020 г.,  се проведе уебинар „Енергиен форум 1.  Развитие на енергетиката в  съответствие с изискванията на европейския съюз“. Организатор на събитието е Научно-техническият съюз на енергетиците в България, а Русенският университет, като съорганизатор предостави платформата “Big Blue Button” за провеждането му.

Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев приветства участниците с думите:

„Русенският университет „Ангел Кънчев” поддържа тесни връзки и взаимно сътрудничество с Научно-техническия съюз на енергетиците в България. Университетът е традиционен организатор, съорганизатор, участник и домакин  на  национални, регионални и университетски събития в областта на  енергетиката.“ Професор Белоев изрази и увереността си, че това ползотворно сътрудничество ще продължи и в бъдеще. Той подчерта, че има  възможности в Русенския университет да се провеждат значими присъствени форуми, а така също от висшето училище да се предоставят ресурси за провеждане на уеб-базирани събития.  В заключение, проф. Белоев пожела успешно провеждане на Енергиен форум – 1.

Маг. инж. Здравко Цанковзам.-председател на ФНТС отправи своите приветствия към форума чрез поздравителен адрес.

По време на събитието бяха представени 12 доклада в областта на зелената водородна енергетика, енергийното образование, киберсигурността на електроенергийните системи и мрежи, законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, електроенергийния пазар и други.

След представянето на докладите се проведе дискусия и уебинарът беше закрит от проф. д-р инж. Цанчо Цанев, заместник-председател на  Научно-техническия съюз на енергетиците в България.

Сподели:

Още новини от деня