Националната телефонна линия 116 111 на ДАЗД стана член на глобалната мрежа на телефонни линии в помощ на деца

Националната телефонна линия 116 111 на ДАЗД стана член на глобалната мрежа на телефонни линии в помощ на деца

Считано от 14 юни 2021 г., Държавната агенция за закрила на детето вече е пълноправен член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI). Процедурата по присъединяването към организацията започна през 2020 г. по инициатива на председателя на агенцията д-р Елеонора Лилова. Целта е да се използват ефективните възможности, които CHI има, за да се надгради още повече работата на Националната телефонна линия за деца 116 111 у нас.

Всяка година детските линии по цял свят надхвърлят 20 милиона индивидуални помощи за случаи с деца. До основаването на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца през 2003 г. тези организации вършат своята дейност по-изолирано и без достъп помежду си. Днес, Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца, обединява 173 участника от 142 държави от цял свят – международен колектив от гражданско общество и правителствени организации, който изслушва децата всеки ден и координира информацията, знанията и опита си в тяхна закрила.

Безплатните линии за деца с хармонизиран номер 116 111 работят в почти всички страни от Европейския съюз. В България на този телефон денонощно отговарят обучени психолози и педагози с опит.  Деца и възрастни звънят по най-различни въпроси – от тийнейджърски питания до тревоги заради конфликти във взаимоотношенията с близки и роднини. На този телефон се подават и сигнали за дете  в риск.

С подписването на споразумението Националната телефонна линия за деца 116 111 зае място и в Общото събрание на линиите за помощ на деца.

Ангажиментът, който ДАЗД поема като член на Глобалната мрежа, включва и активното партньорство с организации, насочени в подкрепа на децата и добрите телекомуникации. Основен приоритет за ДАЗД е помощта за децата и семействата, като се зачита достойнството на всеки човек, който се обажда на 116 111 – неговата култура, убеждения и лична история.

Всеки гражданин, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111 напълно безплатно, по всяко време на денонощието, всеки ден, на територията на цялата страна. Линията е възможност за подкрепа, както за децата, така и за родителите, и хората, които се грижат за деца и чрез нея те могат да получат информация и психологическа помощ от специалист.

ДАЗД ще продължава да полага усилия тази услуга да се развива и подобрява на национално и международно ниво.

Сподели: