Националният фестивал на детските и младежките театрални студии ще се състои отново

Националният фестивал на детските и младежките театрални студии ще се състои отново

Една интригуваща инициатива е на път да намери нов живот. Става дума за Националния фестивал на детските и младежките театрални студии, който е провеждан един единствен път през 90-те години на XX век. Фестивалът, който ще се проведе под надслов „Маските падат“, се организира от Общински културен институт Дом на културата „Средец“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Според областния управител на Русе Анатоли Станев събитието предоставя един много добър шанс за изява на младите ни таланти и същевременно дава възможност да се чуе новото мислене. „Театърът провокира и вълнува. Той ни учи на критично мислене и често ни припомня истините от живота. Сигурен съм, че младите ни театрали имат с какво да ни изненадат“, коментира още Станев. „Приветствам подобни инициативи и ще продължа да ги подкрепям, защото знам, че българските младежи са талантливи. Вярвам, че държавата ще води целенасочена политика за развитието на творческия дух в страната ни“, допълни още областният управител.

Събитието ще се осъществи в периода между 12-и и 14-и май догодина в София в Дом на културата „Средец“, намиращ се на ул. „Кракра“ 2А. Право на участие във фестивала има всяка любителска театрална формация от страната, чиито членове са на възраст до 25 години.

Целите на фестивала са: да помогне професионалното израстване на младите изпълнители;   популяризиране на театралното изкуство и отварянето му към нови публики; разработване на нови пространства и зони за изпълнителски изкуства;     синтез на изкуствата и обмен на идеи и контакти. Това е фестивал на site-spesific театъра. „Ние ще ви предложим пространства в сградата на нашия Дом, за които вие ще създадете нов, или ще адаптирате вече готов ваш спектакъл. На ваше разположение ще бъде и конвенционалната ни театрална зала, но предимство ще има нетрадиционното ѝ използване. Не  ограничаваме броя на участниците и търсим разнообразието на форми, жанрове и стилове – драма, кукли, невербален театър, пантомима, мюзикъл, огън, театър на открито и всякакви нови форми, които можете да осъществите“, споделят органиаторите.  Темата на фестивала е „Маските падат“. Пространствата и информацията за тях може да бъде открита на следния уеб сайт www.dksredets.com. Кандидатите трябва да изпращат предложенията си на имейл dksredets@abv.bg, или по пощата. До 15-и януари 2023-а е необходимо да бъде подадено заявление за участие в селекцията, което да съдържа: анотация на формацията; описание на спектакъла, придружен с визуален материал (скици, снимки, видео, линкове и др., вкл. и от репетиции), а също и технически изисквания. До края на януари ще бъдат обявени селектираните предложения и одобрените формации ще получат заявка за участие във фестивала, която трябва да бъде попълнена и върната на организаторите до 20- февруари. До 10-и март се очаква да бъде готова и програмата и фестивала. Разходите за пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците. Всички формации ще получат диплом за участие във фестивала. Предвидено е журито да връчи материални награди за: най-въздействащ спектакъл; за иновация и нестандартен подход към представянето на темата на фестивала, както и поощрителни награди. Журито запазва правото си да не връчва обявените награди и в случай на необходимост да ги видоизменя.

Сподели: