Минимално време ще отнема купуването на електронна винетка от терминал за самообслужване

Националното тол управление търси 30 инспектора за област Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Агенция Пътна инфраструктура чрез поделението си Национално тол управление вече набира инспектори за своите поделения в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.

За област Русе са обявени 30 свободни места. Минималните изисквания за заемане на длъжността включват средно образование и придобита професионална квалификация от области на образование по Списъка на професиите за професионално образование и обучение: Стопанско управление и администрация, Информатика, Техника, Архитектура и строителство, Обществена сигурност и безопасност и Транспорт. Професионален опит не се изисква.

Изискват се още компютърни умения и познаване на нормативните актове, имащи отношение към дейността на отдел „Контрол и правоприлагане“ – Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата и др. С предимство се ползват кандидатите, владеещи английски или друг чужд език.

Основни задължения за длъжността „Инспектор“ включват контрол на пътни превозни средства, извършващи движение по платената пътна мрежа по отношение на дължимите пътни такси; Съставяне/връчване на предвидените в Закона за движение по пътищата актове и документи във връзка с административно наказателни производства; Събиране на компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2 от ЗП и таксите по чл.10а, ал.2 и 10б, ал.5 от ЗП по нормативно установения ред, в случаите когато ползвателите на платената пътна мрежа са изразили такова намерение.

Срок за подаване на документи от 13.11.2018 г. до 22.11.2018 г. включително. Основната месечна заплата за длъжността „Инспектор“ е в размер от 1100 лв. до 1300 лв. в зависимост от професионалния опит на класирания кандидат.

Повече информация има публикувана на сайта на АПИ.

Сподели:

Още новини от деня