Начала и промени в Конституцията на Република България - основни теми в първите две лекционни срещи по образователната програма на ВСС и МОН

Начала и промени в Конституцията на Република България – основни теми в първите две лекционни срещи по образователната програма на ВСС и МОН

Промените в Конституцията на Република България, приети през декември 2023 г., бяха основна тема на двете проведени днес, 15.03.2024 г. лекционни срещи с ученици от ПГИУ „Елиас Канети“ в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” на ВСС и МОН.

Част от темите, върху които съдия Ивайло Йосифов постави акцент пред единадесетокласниците, бяха свързани с извеждането на образованието, културата и науката като национални ценности в основния български закон. Коментирани бяха въведените с новите текстове възможности всеки съд, по искане на страна по делото или по своя инициатива, да сезира Конституционния съд за установяване на противоконституционност по определен закон, приложим по конкретно дело.

По време на срещата бяха обсъдени промените в Конституцията, които засягат устройството на съдебната власт, разделянето на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет и начинът на формиране на двата съвета с цел гарантиране на съдийското самоуправление и въвеждането на обществен механизъм за контрол върху прокуратурата.

В рамките на дискусията съдия Йосифов сподели интересни казуси от съдебната зала, свързани с правомощията на органите по приходите и начините за събиране на доказателства по данъчни дела.

В края на срещата, за нуждите на училището, съдът предостави 30 броя от новото издание на Конституцията на Република България.

Сподели: