Началникът на РУО - Русе д-р Росица Георгиева и директорът Мария Иванова-Тодорова откриха два нови кабинета в СУ "Васил Левски"

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева и директорът Мария Иванова-Тодорова откриха два нови кабинета в СУ „Васил Левски“

Днес в СУ „Васил Левски“ – Русе бяха открити два нови кабинета – кабинет по български език и литература и кабинет по изобразително изкуство.

Г-жа Мария Иванова-Тодорова – директор на училището и д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, церемониално прерязаха лентата.

Ремонтът на кабинетите е от бюджета на училището. Оборудването и обзавеждането на кабинетите по български език и литература са финансирани по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“, а кабинетът по изобразително изкуство по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул „Изкуства“.

Обновяването на кабинетите и закупуването на всички необходими учебни средства и пособия – табла, учебна литература, речници, портрети на видни книжовници, презентационна техника ще създаде добри условия и предпоставки за осигуряване на условия за равен достъп до училищно образование и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на учениците.

Сподели: