Начално училище „Св. св. Кирил и Методий”- град Бяла получи 10 000 лева безлихвен заем от общината

Общински съвет – Бяла одобри временен безлихвен заем от бюджета на Община Бяла на Начално училище „Св. св. Кирил и Методий”- град Бяла в размер на 10 000 лева със срок на погасяване до 30.11.2018 година за разплащане разходи на общинското училище за 2017 година.

Сподели: