Началото на волейболната игра в Русе и региона

Началото на волейболната игра в Русе и региона

Източниците за появата на волейболната игра в Русе и региона са оскъдни. Според историческата справка на Димитър Млекаров – известен спортен деятел от миналото, запазена в Държавен архив – Русе и базирана на спомените на представители на спортни клубове от близкото минало, за появата на волейбола в Русе няма точни данни. По спомените на Благовест Николов – председател и Никола Павлов – секретар на спортния клуб “Победа” от с. Хотанца, Русенско в селото още през 1925-1926 г. е бил основан спортния клуб и впоследствие през 1930 г. легализиран към Б.Н.С.Ф. като си изработили печат, създали архив и др. В справката на Димитър Млекаров четем, че жителите на това село тогава били под влиянието на англо-американското религиозно течение протестанти, което издържало Американския девически колеж в гр. Ловеч (по-късно Езикова гимназия). В този колеж са учили момичетата от селото и там са играели баскетбол и волейбол. Като се връщат в село през лятната ваканция на 1926 г. момичетата донасят игрите от колежа, тъй като до тогава момчетата са играели само футбол. Здравка Захари Димитрова, Иванка Хаджийска, Елена Райчева, сестрите Екатерина и Елена В. Петрови и др. възприемат и започват да играят волейбол, а не баскетбол, защото за последния се изисквало повече съоръжения – табла, рингове и др. За волейбола забивали два кола и вместо мрежа опъвали въже. Към момичетата се присъединили и момчетата футболисти от селото – Петър В. Петров, Драгошин Първанов, Колю Марков и др.

Волейболът постепеннно увлича и други момичета от селото. За да се попълни необходимото число играчи за два отбора, често се играело смесено. Игрището е представлявало обикновена поляна, като вместо очертаване, страничните линии били окопавани, забивали два кола и опъвали въже. Тези игри продължили и до 1942 г., въпреки масовите мобилизирания на мъжете, като в тях вземали участие и някои омъжени жени с деца. В спомените на бившия учител по физическо възпитание и главатар на местното дружество “Юнак” в с. Червена вода, Русенско Трифон Обретенов също се споменава, че към 1936 г. е въвел играта волейбол за момичета.

Данни за съзтезания като цяло липсват и такива се появяват едва през 1934 г., когато Русенската спортна област организира окръжни състезания, в които с.к. “Левски” – Русе решава да участва с един мъжки и един дамски отбор. Преди това в тогавашния в. “Русенска поща” бр. 4169 и 4170 от 1934 г. е поместено, че ще се проведе пропаганден волейболен мач между с.к. “Напредък” и сборен отбор.

През 1939 г. в юбилейното издание по случай 20-годишния юбилей от основаването на с.к. “Ангел Кънчев” – Русе се подчертава за волейбола “Тази игра се практикува у нас доста дълго време, обаче едва миналата година (значи 1938 г.) управата на Р.О.С.О. уреди състезания за шампионат, в който мъжкия волейболен тим на „Ангел Кънчев“ взема областното първенство. Последователи на волейбола има много, но е необходимо по-добри условия и час по скорошното завършване на клубното игрище“.

За пръв път Държавно първенство по волейбол се провежда през 1936 г. и в подготовка за него в Русе се провежда първото градско първенство с участието на клубовете “Ангел Кънчев”, “Раковски”, “Напредък” и спечелено от с.к “Ангел Кънчев” – Русе с капитан Николай Ганчев. През същата година се провежда квалификационна среща между Русе и Варна за държавно първенство, спечелена от Варна.

В този начален период волейбол се е играел на тревно-землен терен и офиицалното игрище е било встрани от футболното игрище в “Алеите”. Волейболната игра се разпространява най-вече в училищата и предимно между класовете в Мъжката гимназия. Първоначално се е играело с отбори от по 9 състезатели, а впоследствие – с по 6 и то без “въртене”, а на постоянни постове – повдигачи и забивачи. В този ранен период волейболните игри са се ръководили от някои по–изтъкнати състезатели. Впоследствие, когато играта се практикува в разни почивни станции, лагери и др. в Русе се явява първият правоспособен съдия Илия Бахлев.
Играта се масовизира и регламентира с идването на учителя по физическо възпитание в Мъжката гимназия в Русе Димитър Ефремов. Под негово ръководство изстрастват редици кадри от ученическите среди, които стават гръбнака на русенския волейбол.

Цветомира Димитрова, гл. експерт в ОДА – Русе

Сподели:

Още новини от деня