белоев годишнина университет

На връх 74-та годишнина Русенският университет „Ангел Кънчев“ е готов да реализира изграждането на Технопарк

Време за прочитане: 2 мин.

„Настроението е празнично“, сподели ректорът на Русенския университет Чл.-кор. проф. к.т.н. Христо Белоев пред медиите, „тъй като днес отбелязваме 74 – тата годишнина на Русенския университет. Чувствата са на удовлетворение от постигнатото. В качеството на обучение университета постигна изключително много и заслужено“.

По думите на ректорът за това говори и последната институционална акредитация, която е с оценка 9,44. „С това доказваме, че тук се преподава и обучават студенти на много високо ниво“, заключи той.

„На следващо място е научно – изследователската работа и публикациите на нашите колеги в световни база данни списания, които се индексират от скопус с импакт фактор.

Материалната база на университета непрекъснато се развива и обновява. В него функционират много лаборатории, които са направени с подкрепата на световни и европейски фирми, всяка лидер в своята област.

Не на последно място са идеите, които имаме за години напред. Една от тях е създаването на Технопарк на територията на университета.

Създаването на Технопарк към университета, където ще има 7-8 големи многофункционални лаборатории, и където ще се обединяват екипи от различните факултети, е огромна стъпка за бъдещите проекти. С нея, научно – изследователската работа в Русенския университет ще премине на едно много по-високо ниво.

Университета има много международни и вътрешни контакти и много партньори. Определено, в дунавското пространство Русенския университет се заяви много силно, тъй като  присъстваме заедно с филиалите си във Видин, Разград и Силистра и покриваме цяла Северна България. С БРИЕ университетът покрива и Румъния, като в трансграничния регион е с много голямо присъствие. Международната дейност се изразява още с участието на университета, като единствен, в Конференцията на немските ректори, както и във Вишеградската асоциация на университетите, където е съучредител. Участието на Русенския университет в тези големи организации се изразява с голям обем дейности, които предлага и извършва.

Комплексно, свързано с тази обемиста работа, изпитваме чувство на гордост и така навлизаме в 75 година на университета, която след 12 месеца ще отбележим.“

Ректорът добави още, че Технопарка е една идея, която Русенския университет преди година лансира.В края на предходната година получава целева субсидия от 1 млн. лева, като първи транш ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Й. Общата сума ще е в рамките на 3 млн. лева. Разработката е във фаза на готови идейни проекти, които предстои да преминат към проектиране.

Технопаркът ще се намира между втори корпус на РУ и СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. С този нов център, Ректората и Канев център, по протежение на ул. „Студентска“ традицията ще бъде спазена и съчетана с модернизма. Центърът  ще бъде  в двуетажна сграда със 7 големи лаборатории всяка по над 200 кв. метра. До него в друго тяло ще бъде базата на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“.

Очакванията са месец януари или февруари да бъде обявена обществената поръчка, процедура и от месец април да започне строителството. До края на следващата учебна година   строителството трябва да приключи. Така Русенския университет ще направи една голяма крачка в научно изследователската работа, с което ще се даде шанс да се развият нови проекти.

Сподели:

Още новини от деня