младежка трудова борса

На младежка трудова борса в Русе бяха обявени 76 работни места

Специализирана трудова борса, насочена към заетост на младежи в различни области на местната икономика, се проведе днес, 19 октомври 2017 г., във фоайето на дирекция ”Бюро по труда” в град Русе. Тя бе организирана от Агенцията по заетостта и бюрото по труда, в съответствие с Националния план за действие по заетостта 2017.

Дванадесет работодатели представиха дейността на фирмите си. Те обявиха общо 76 свободни работни места предимно в сферата на машиностроенето, енергетиката, химическата промишленост, търговията и услугите, хотелиерството и ресторантьорството, полиграфията и др. Презентирани бяха и обявените места за набиране на резервисти в БА.

Най-много свободни работни места обявиха от „Топлофикация” АД – 20.

За първа година във форума взеха участие и обявиха СРМ „Банка ДСК” АД и „Мобилтел” ЕАД.
Борсата бе посетена от 125 регистрирани безработни младежи до 29 години от община Русе, както и ученици от професионални гимназии в града. Младите хора проявиха интерес към всички работодатели, като проведоха индивуални разговори и предоставиха своите автобиографии. Интерес младите хора проявиха и към обособения щанд за информация и СРМ по EURES, те бяха консултирани за услугите, предлагани от европейската мрежа за мобилност. На борсата присъстваха и представители на Кариерния център към Русенски университет “Ангел Кънчев”, които също консултираха младите русенци.

Общите констатации от обратната връзка с присъствалите на трудовата борса са, че я намират за полезна като възможност за директни контакти с работодателите. От своя страна работодателите изразиха задоволство от срещите с търсещите работа лица и готовност за участие и в други подобни мероприятия.
На откриването на Младежката трудова борса присъстваха ректорът на РУ „Ангел Кънчев” проф. д-р Велизара Пенчева, представители от ДРСЗ – Русе.

сн. АЗ – София

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"