На над 500 сигнала и жалби са реагирали от ДАЗД в Русе през 2020-а, дали са и близо 300 консултации на нуждаещи се

На над 500 сигнала и жалби са реагирали от ДАЗД в Русе през 2020-а, дали са и близо 300 консултации на нуждаещи се

„Бяла книга за детето“ получи областният управител на Русе Борислав Българинов. Тя е разработена по инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, като в нея намират място постиженията и предизвикателства пред политиките, насочени към по-доброто бъдеще на подрастващите.

Изданието представя детайлно опита на водещите институции в сферата през последното десетилетие, като акцент е поставен върху социалното включване, образованието, спорта, културата, а също и здравеопазването.

По време на срещата между Българинов и началникът на Отдел „Мониторинг и контрол – Север“ към ДАЗД Галя Атанасова бяха обсъдени и текущите дейности на институцията, представлявана от нея, както и възможностите за разширяване на партньорството. Отделът отговаря за десет области в Северна България, като през 2020-а са дадени 284 консултации, от които 93 са били на граждани. Постоянно се извършват проверки за качеството на предоставяните услуги, като постъпилите жалби и сигнали в отдела само през изминалата година са над 500. От началото на 2021-а са проведени близо 60 консултации. За 1 юни от ДАЗД са предвидили и изненади за децата, ползващи социални услуги в региона.

За съжаление както в национален мащаб, така и в Русенско се наблюдава увеличаване на сигналите за насилие над деца. Тревожната тенденция се допълва и от това, че най-често става дума за агресия от страна на родителите. Поради пандемията от COVID-19 и мерките, сред които социална изолация и непосещаване на класните стаи данните сочат, че насилието между деца и това в учебната среда е намаляло.

Предстои и провеждането на мащабна информационна кампания от страна на Областна администрация – Русе за популяризиране на националния телефонен номер за информиране, консултиране и помощ на деца 116 111. Предвижда се в рамките на следващите седмици екип от Областната управа в крайдунавския град да обиколи населените места в региона и да запознае местната власт с възможностите на линията, сред които са, че тя е напълно анонимна, безплатна и работи нонстоп през цялата година.

Сподели: