земя земеделие обработка

На пазара на земеделски земи в Община Ветово през изтеклата 2019 г. се наложиха някои нови тенденции

На пазара на земеделски земи в Община Ветово през изтеклата 2019 г. се наложиха някои нови тенденции. Първата е, че става все по-голяма разликата между желанието на продавачите за високи продажни цени и съответно желанията и възможностите на купувачите. Това доведе до състояние, при което за някои ниви дълго време беше невъзможно сключването на сделка. Основната причина за тези разминавания е високата продажна цена през минали години на някои единични парцели в отделни землища и то в определени местности, където интересът е по-голям. Другата налагаща се тенденция е при наемането на земеделски земи през изтеклата година. В някои населени места наблюдавахме повишаване на рентите, което беше най-характерно за землището на Писанец. Тук наемите достигаха до 70 лв./дка, т.е. средно 10 лв./дка повече от предходните периоди. Повече по темата тук

Сподели:

Още новини от деня