еньовден чилнов 2020 1

На поляната в местността „Гьолджука“ Центъра за устойчиво развитие – гр. Две могили отпразнува Еньовден

Днес, 24.06.2020г. на поляната в местността „Гьолджука“, Център за устойчиво развитие – гр. Две могили отпразнува Еньовден в изпълнение на  проект № BG05M9OP001-4.003-0001 „Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост“, финансиран по процедура „Транснационални партньорства“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Център за устойчиво развитие – гр. Две могили, съвместно с НЧ „Светлина -1927“ с. Чилнов участваха в организирането и провеждането на празника, който е част от нов туристически маршрут, разработен в рамките на проекта. Маршрутът е включен в туристически каталог с непопулярни дестинации в община Две могили, разработен от Центъра. Ежегодният маршрут се провежда в рамките на два дни – 23 и 24 юни, и включва:

  • Настаняване в местни къщи за гости в община Две могили;
  • Възможност за преминаване на туристическия маршрут с велосипеди, които са част от закупено оборудване на Центъра по проект № BG05M9OP001-4.003-0001;
  • Участие в празника „Еньовден“ и запознаване с лековитата сила на различните видове билки;
  • Дегустиране на местна кухня и запознаване с местни традиции;
  • Посещение на Център за устойчиво развитие, дегустиране на чай от различни билки, събрани от природата и отгледани от нас.

Център за устойчиво развитие използва възможността да обяви конкурс сред месните жители на община Две могили за най-атрактивното име на новосъздадения маршрут за Еньовден. Участникът, предложил най-атрактивно име на маршрута, ще спечели букет от билки и тематична чаша за чай.

Конкурсът не изключва и участие на най-малките жители на община Две могили с тематична рисунка, която ще бъде включена в каталог на туристическите обекти в община Две могили, а като награда ще печелившият участник ще получи най-новия продукт на Център за устойчиво развитие – хотел за пчели. Вашите предложения можете да изпратите до 31 юли 2020г.  на имейл адрес: center.dvemogili@gmail.com

Сподели: