На тази дата е роден известният български юрист Венелин Ганев

На тази дата е роден известният български юрист Венелин Ганев

/Източник – Държавен архив – Русе/

На 16 февруари 1880 г. в Русе е роден известният български юрист, дипломат и политик Венелин Ганев. Той завършва Русенската мъжка гимназия „Княз Борис I“, а след това философия и право в Лайпциг и Женева и Музикалната консерватория в Женева. Венелин Ганев става адвокат в Русе и съдия в Окръжен съд. Член е на Музикално дружество „Лира“ в града. През 1908 г. е избран за доцент по обща теория и философия на правото (1908-1918) в Юридическия факултет на Софийския университет. От 1918 г. е редовен професор и ръководител на катедрата по търговско право в университета. Води лекционни курсове и в Свободния университет за политически и стопански науки (дн. УНСС), член е на Българската академия на науките от 1919 г. Проф. Ганев е подпредседател на Международния институт по философия на правото и юридическа социология в Париж, член е на Института по публично право в Париж, на Международната правна асоциация в Лондон и председател на българската секция.От 1908 г. Венелин Ганев е член на Радикалдемократическата партия. Избран е за депутат в ХХІ Обикновено народно събрание. Министър на правосъдието през 1919 г. и участник в българската делегация за мирните преговори в Париж.След 9 септември 1944 г. В. Ганев е един от тримата регенти, след което минава в редовете на опозицията. През 1947 г. е уволнен от Софийския университет и е интерниран в Дряново, а през 1948 г. е изключен от БАН. Венелен Ганев умира през 1966 г. в София. Посмъртно е реабилитиран през 1990 г.

Сподели: