Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

На територията на община Русе функционират два Центъра за обществена подкрепа с общ капацитет 125 лица

Въпреки въведеното извънредно положение в страната ЦОП продължава да предоставя социални услуги след оптимизиране на дейността и въвеждане на дистанционна форма на работа. Чрез услугата „Спешна и заместваща грижа” е осигурена сигурна и спокойна среда, близка до семейната на 6 деца през годината. Оказана е подкрепа на седемнадесет годишен младеж с психическо заболяване. След навършване на пълнолетие той е реинтегриран в родното си място. Предоставена е 24 часова грижа в сектор „Спешен прием” и за две приемни деца след хоспитализирането на приемното им семейство с Covid-19 и е осъществено интензивно напасване с друг приемен родител.

Спазвайки наложените противоепидемични мерки специалистите на ЦОП продължават да оказват не само консултативна, но и материална подкрепа на най–уязвимите семейства, благодарение на която успяват да осигурят базовите потребности на децата си. По време на извънредното положение мобилните екипи на ЦОП доставят най-необходимото за децата и техните семейства – лекарства, хранителни продукти, адаптирани млека, памперси, лични предпазни средства, почистващи препарати и др.

На територията на община Русе функционират два Центъра за обществена подкрепа с общ капацитет 125 лица. При предоставянето на социални услуги в ЦОП повече от 200 деца и семейства от общността са получили необходимата подкрепа, благодарение на което е предотвратено разделянето и изоставянето на деца от родителите им. Семействата, които живеят в ситуация на раздяла или развод са получили необходимата психологическа подкрепа, за адаптация към новите обстоятелства; родителите да разбират чувствата и трудностите на децата си и да ги подкрепят адекватно. Много непълнолетни майки с подкрепата на социална услуга в ЦОП успяват да усвоят и развият родителски умения и да се грижат добре за новородените си деца, с помощта на своите близки. Приемните деца продължават да получават подкрепа заедно с приемните си родители от специалистите на ЦОП. Три от тях са реинтегрирани в биологичните си семейства, едно е настанено при близки, а пет деца са осиновени в България. В рамките на предоставяната социална услуга 17 семейства, заявили желание да бъдат родители на осиновени деца, са преминали успешно задължителното обучение и са включени в група за взаимопомощ. 103 родилки и бременни /40 от тях непълнолетни/ са консултирани и получили подкрепа в Акушеро-гинекологичен комплекс към УМБАЛ „Канев” – Русе, с цел превенция на изоставянето на децата и да се справят с трудности в тяхното отглеждане. Съвместно с ОЗД са проследени 68 сигнала в родилно отделение и отделение по патологична бременност.

Въпреки въведеното извънредно положение в страната ЦОП продължава да предоставя социални услуги след оптимизиране на дейността и въвеждане на дистанционна форма на работа. Чрез услугата „Спешна и заместваща грижа” е осигурена сигурна и спокойна среда, близка до семейната на 6 деца през годината. Оказана е подкрепа на седемнадесет годишен младеж с психическо заболяване. След навършване на пълнолетие той е реинтегриран в родното си място. Предоставена е 24 часова грижа в сектор „Спешен прием” и за две приемни деца след хоспитализирането на приемното им семейство с Covid-19 и е осъществено интензивно напасване с друг приемен родител.

Спазвайки наложените противоепидемични мерки специалистите на ЦОП продължават да оказват не само консултативна, но и материална подкрепа на най–уязвимите семейства, благодарение на която успяват да осигурят базовите потребности на децата си. По време на извънредното положение мобилните екипи на ЦОП доставят най-необходимото за децата и техните семейства – лекарства, хранителни продукти, адаптирани млека, памперси, лични предпазни средства, почистващи препарати и др.

Сподели: