На 7 октомври ще се проведат консултациите с партии и коалиции за предстоящите избори в Община Русе

На територията на община Русе функционират 7 дневни центрове

На територията на община Русе функционират 7 дневни центрове –  3 бр. за работа с деца и младежи, 2 бр. за деца и младежи – седмична грижа и 2 бр. за пълнолетни лица с увреждания, с общ капацитет от 150 деца и лица.

В обхвата на Дневните центрове, които функционират на територията на община Русе попадат деца, младежи и пълнолетни лица, с цел всеобхватност на социалната услуга. Потребителите им са с различна степен на увреждане и получават необходимата за здравословното им състояние рехабилитация, индивидуална подготовка за успешно усвояване на учебния материал, включване в спортни мероприятия, разходки и посещения на културно–исторически обекти и придобиват елементарни битови и хигиенни навици. В дневните центрове за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания работят ерготерапевти, кинезитерапевти, трудотерапевти, психолози и социални работници. В следствие на тяхната работа с потребителите на социалните услуги са постигнати следните резултати:

  • намален е броят на хоспитализация на лицата с психиатрични разстройства;
  • подобрен е контролът над поддържащата терапия;
  • чрез индивидуални и групови терапии е подпомогнато оптималното развитие на способностите на потребителите за включването им в социалния живот.
Сподели: