На територията на РИОСВ – Русе има 78 защитени вековни дървета

На територията на РИОСВ – Русе има 78 защитени вековни дървета

На територията на РИОСВ – Русе има 78 защитени вековни дървета

На територията на РИОСВ – Русе има 78 защитени вековни дървета. Най-многобройна е групата на летните дъбове – общо 32. Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст от около 800 години. Растат на територията на град Исперих. Грижата и отговорността за състоянието на вековните дървета са на собствениците на терените, в които виреят. Всички обявени защитени дървета се вписват в регистри на министерството и на съответната инспекция и публикувани на интернет страницата на ИАОС.

Експерти на екоинспекцията в Русе извършиха съвместни контролни проверки с представители на Ригионална дирекция по горите в две села на територията на община Главиница. Проверките са във връзка с предложение на общинския кмет за обявяване на четири нови вековни дървета. Три от тях растат в землището на с. Звенимир (на снимката). Те са от вида цер и са оценени на приблизителна възраст около 250 години. Другото дърво – летен дъб е в с. Листец. Измерени са обиколките на стъблата и са заснети GPS координатите. Дърветата са в добро биологично състояние, имат малко изсъхнали клони и хралупи.

РИОСВ – Русе ще състави протокол за състоянието на дърветата, ще окомплектова и изпрати документацията в МОСВ, след което със заповед на министъра растителните обекти ще получат защитен статут.

Сподели:

Още новини от деня