На територията на РИОСВ-Русе са депонирани 333,24 тона отпадъци в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“

На територията на РИОСВ-Русе са депонирани 333,24 тона отпадъци в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“

Общото количество депонирани отпадъци в рамките на кампания „Да изчистим България заедно“за областите Русе, Раград и Силистра е 333,24 тона.  Най много отпадъци – 185,78 т. са депонирани на Регионално депо Русе, следвани от депото в Силистра съответно – 72, 9 т. и депото в Разград – 56, 9 т. В рамките на кампанията общините са освободени от такси за депониране на отпадъци.

Служители на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория – Русе се включиха в кампанията, почиствайки района по бул. „Придунавски от „Топлата вода“ до Музея на транспорта. Събрани са около 50 чувала отпадъци от бита – пластмасови опаковки, торбички, угарки от цигари и др.

За девета  поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба.

Сподели: